ÚVOD

POPIS VZ

WORK PACKAGES (WP)

MICKA

RŮZNÉ

KE STAŽENÍ

PUBLIKACE

SCÉNÁŘE

UŽITEČNÉ LINKY

ŘEŠITELSKÝ TÝM

KONTAKTY

NOVINKY - ARCHIV

Pozor! z důvodů reorganizace mohou být u některých novinek dočasně nefunkční linky

23. - 24.10.2007
Výjezdní zasedání týmu WP4 a přizvaných spolupracovíků, materiály lze najít zde:

WP4 - zhodnocení dosavadních výsledků, výhledy do budoucna, prezentace dílčích úkolů 1,2,3,4 a 5, prezentace scénáře 2: Krizové jevy v lesních celcích.
WP2 - J. Kolejka
WP5 - Salvetová

+ zápis ze zasedání

25.10.2007
informace ovybraných impaktovaných časopisech byly přesunuty na stránku PUBLIKACE

15.10.2007
Na stránku WP3 umístěny informace o průběhu řešení.

8.10.2007
Vytvořen archiv novinek

4.10.2007
Během měsíců října a listopadu budou postupně přesunovány materiály ze stránky RŮZNÉ na stránky jednotlivých WP. Zápisy z jednání vedoucích a WP se v rámci reorganizace přesunuly na stránku WP1.

1.10.2007
Stránka PUBLIKACE částečně zveřejněna.

20.9.2007
Přečtěte si příspěvek Prof Švancary: Čas jako interpretační kategorie v psychologii. Plný text k dispozici na stránce PUBLIKACE

2.7.2007
Zrovozněna anglická verze úvodní stránky

25.6.2007
Na stránku WP1 umístěn zápis z jednání WP4 rozšířené o vedoucí WP ze 14.6.2007

18.6.2007
Na stránku WP4 umístěny materiály z jednání WP4 z 14.6.2007

28.5.2007
Na stránku WP1 umístěn zápis z jednání vedoucích WP z 10.5.2007

25.5.2007
Na stránku RUZNÉ umístěny pozvánky na dvě konference

9.5.2007
Na stránku SCÉNÁŘE umístěna ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU: PŘEPRAVA NEBEZPEČNÉHO CHEMICKÉHO NÁKLADU (pdf)

19.4.2007
Návrh csénáře Krizové jevy v lesních celcích na stránce RUZNÉ

18.4.2007
Na stránku WP1 umístěn zápis z jednání vedoucích WP z 17.4.2007

17.4.2007
Prezentace ze schůze WP4 ze17.4.2007 na stránce WP4

28.2.2007
Na stránku WP1 umístěn zápis z jednání na GŘ HZS ČR v Praze k VZ z 22.2.2007

27.2.2007
Informace o International Conference on Military Technologies 2007 (Brno, 2.-4.5.2007), materiál ke stažení na stránce RUZNÉ

21.2.2007
Ped.F MUorganizuje 15. mezinárodní geografickou konferenci: Geografické aspekty středoevropského prostoru (13.9.2007), materiál ke stažení na stránce RUZNÉ

16.2.2007
Na stránce PUBLIKACE je dedikační věta, kterou (ne nutně v přesném znění) je nutné připojovat k publikacím.

12.2.2007
Zápis z výjezdního zasedání WP4 rozšířeného o vedoucí WP ze 17.-18.1.2007 naleznete na stránce WP1

29.1.2007
Na stránku RUZNÉ umístěny pdf draftu ZÁVĚŘEČNÉ ZPRÁVY PILOTNÍHO PROJEKTU: PŘEPRAVA NEBEZPEČNÉHO CHEMICKÉHO NÁKLADU

26.1.2007
Na stránku WP3 umístěna prezentace doc. Veselého přednesená na výjezdním zasedání týmu WP4 na Cikháji.

26.1.2007
Na stránku WP2 umístěna prezentace Dr. Ráčka přednesená na výjezdním zasedání týmu WP4 na Cikháji.

23.1.2007
Na stránce KE STAŽENÍ jsou připraveny: šablona pro MS Power Pointové prezentace, šablona pro vypracovávání zpráv (word) a loga v různých formátech.

14.12.2006
Zápis ze schůzky kartografů VZ ze 7.12. naleznete na stránce RUZNÉ

12.12.2006
Na stránce PUBLIKACE nyní naleznete celý článek k posteru o adaptivní kartografii z Autocarto 2006

6.12.2006
Zpráva a prezentace rof. Šafra z porady pracovníků krizového řízení naleznete na stránce RUZNÉ

4.12.2006
Zápis ze schůze WP4 a nějaké ty fotografie na stránce RUZNÉ

22.11.2006
Draft závěrečné zprávy experimentu na straně RUZNÉ

20.11.2006
Pozvání na schůzi WP4

2.11.2006
Zpráva o krizovém managementu na ESRI konferenci v San Diegu (pdf) na stránce RUZNÉ

2.11.2006
Zpráva o řešení úkolů WP2 v roce 2006 na stránce RUZNÉ

1.11.2006
Článek doc. Konečného a doc. Bandrové: Proposal for a Standard in Cartographic Visualization of Natural Risks and Disasters, v pdf na stránce PUBLIKACE

31.10.2006
Zápis ze schůzky vedoucích WP z 13.10.2006 na stránce RUZNÉ

11.10.2006
Zápis ze schůzky řešitelů WP4 z 4.10.2006 naleznete na stránce RŮZNÉ

20.9.2006
Zápis ze schůzky řešitelů WP4 z 12.9.2006 naleznete na stránce RŮZNÉ

18.9.2006
Na stránce RŮZNÉ je k dispozici prezentace týkající se ověřování dostupnosti signálů mobilních operátorů a signálů GPS na vytyčených trasách

12.9.2006
Na stránce RŮZNÉ je nyní vystaven harmonogram postupu prací na experimentu Přeprava nebezpečných látek a prezentace z porady týmu

16.8.2006
Na stránku RŮZNÉ přidána ppt prezentace o přepravě nebezpečných nákladů

17.7.2006
Na stránku RŮZNÉ přidán zápis z výjezdního zasedání na Cikháji z 14.-15.2.2006

10.7.2006
Na stránku RŮZNÉ přidán zápis z valné hromady z 28.6.2006

29.6.2006
Na stránku RŮZNÉ přidán zápis z jednání vedoucích WP z 5.6.2006

29.6.2006
Na stránku PUBLIKACE vloženy náhledy posterů (bližší informace tamtéž)

23.6.2006
POZOR ! Podrobnosti o
Valné hromadě řešitelů, která se koná 28.6.2006

20.6.2006
Na stránce PUBLIKACE je nyní k dispozici článek prof. Švancary: Psychologické souvislosti geovizualizace (pdf)

12.5.2006
Na stránku RŮZNÉ přidán zápis z jednání s představiteli KÚ JmK a GŘ HZS na téma Porada k vizualizaci jevů v KŘ

13.4.2006
Na stránce UŽITEČNÉ LINKY doplněny informace o projektech 6FP zabývajících se problematikou krizového řízení

6.3.2006
Na stránku publikace doplněn odkaz na seznam publikací k výzkumnému záměru tak jak jsou zaneseny v IS MU

27.2.2006
Zřízena stránka pro Užitečné linky - odkazy na příbuzné projekty a jinak zajímavé www stránky a stránka pro publikace vzniklé v rámci výzkumného záměru

25.2.2006
Uiverzita Obrany zve na konferenci Interoperabilita v managementu ochrany obyvatelstva

22.2.2006
prezentace z výjezdního zasedání na Cikháji (14-15.2.) umístěny na stránku RŮZNÉ

17.1.2006
na stránku PUBLIKACE umístěny seznamy impaktovaných časopisů od doc. Michálka

16.1.2006
na stránku PUBLIKACE umístěny seznamy impaktovaných časopisů od doc. Kolejky

14.11.2005
na stránku RŮZNÉ umístěno logo VZ používané na www stránkách ve formátech wmf a jpg pro použití při prezentaci VZ

14.11.2005
na stránku RŮZNÉ umístěn zápis ze schůzky řešitelů VZ z 10.11.2005.

10.11.2005
na stránku RŮZNÉ umístěna prezentace V. Kratochvíla: Význam jednotné polohové referenční báze pro lokalizaci krizových jevů (pdf)

31.10.2005
na stránku RŮZNÉ umístěn zápis ze chůzky WP4 z 25.10.2005

27.10.2005
na stránce RŮZNÉ naleznete přehled diplomových prací vypsaných v rámci VZ na PřF MU.

15.6.2005
na stránce RŮZNÉ jsou nyní vyvěšeny typové plány řešení krizových situací podle usnesení BRS č295/2005

31.5.2005
první informace na stránce RŮZNÉ

30.5.2005
připojena stránka popis VZ a stránky WP1, WP2, WP3, WP4 a WP5 v uzamčené sekci stránek.

Řešitelskému týmu bude v nejbližší době sděleno uživatelské jméno a heslo pro přístup ke stránkám

25.5.2005
připravuje se uzamčená sekce stránek

22.5.2005
doplněn základní popis jednotlivých WP a schéma interakcí WP