ÚVOD

POPIS VZ

WORK PACKAGES (WP)

MICKA

RŮZNÉ

KE STAŽENÍ

PUBLIKACE

SCÉNÁŘE

UŽITEČNÉ LINKY

ŘEŠITELSKÝ TÝM

KONTAKTY

místní / zahraniční / příbuzné projekty

UŽITEČNÉ LINKY

Místní

Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC) při Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Univerzita Obrany

Jihomoravský kraj 1

Jihomoravský kraj 2

Město Brno

Portál krizového řízení České Republiky

Hasičský záchraný sbor

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Institut ochrany obyvatelstva (Lázně Bohdaneč)

Portál geohazardy (Česká geologická služba)

Fakulta bezpečnostního inženýrství (VŠB-TU Ostrava)


Zahraniční

Geowarn - Geospatial Warning Systems - Nisyros Volcano, Greece

Homeland Security Working Group


Příbuzné projekty v rámci 6FP

OASIS (Open Advanced System for dISaster and emergency management). Řada organizací činných v civilní ochraně obyvatelstva doposud nedostatečně využívá nové informační technologie. V řadě zemí evropské unie se situaci sice vyvíjí, ale vývoj často souvisí pouze s národní či dokonce regionální úrovní. Katastrofy a krizové jevy obecně nerespektují národní hranice a často mají nejenom přeshraniční rozsah, ale především dopady. Technologická a sémantická interoperabilita se stává klíčovým faktorem pro to, aby jednotlivé složky krizového řízení z různých oblastí veřejné správy mohly pracovat společně při řešení krizových situací. Hlavním cílem projektu OASIS je definovat a vytvořit informačně technologický rámec založený na otevřené a flexibilní standardizované architektuře, který se stane základem evropského systému krizového řízení. Uvedený systém bude podporovat operace jak velkého měřítka stejně jako místní krizové jevy.

http://www.oasis-fp6.org/
info sheet in pdf

ORCHESTRA (Open Architecture and Spatial Data Infrastructure for Risk Management) je společný projekt podporovaný z prostředků 6. rámcového programu EU pro výzkum v souvislosti s krizovým řízením a podporou GMES a INSPIRE. Nedávné události zdůraznily nezbytnost propojování informací z různých struktur na podporu ochrany občanů a bezpečnosti, pro rozhodování v případě katastrof, trestní soudnictví, a další úkoly, přesahující hranice působnosti celoevropských organizací a spadající do sféry vlivů národních a lokálních. Jedním z nejnaléhavějších a nejdůležitějších úkolů, které musí vlády řešit, je spolupráce a výměna informací mezi těmito systémy. Odpovědí na tyto výzvy je ORCHESTRA. Cílem systému ORCHESTRA je navržení služby, jejíž software bude mít architekturu umožňující zdokonalení interoperability mezi jednotlivými složkami souvisejícími s krizovým managementem. Výsledky projektu ORCHESTRA budou sloužit k podpoře rozvoje iniciativ INSPIRE a GMES.

www.eu-orchestra.org <http://www.eu-orchestra.org>
info sheet in pdf

WIN (Wide Information Network for Risk Management). Nedávné události ukázaly, že v období významných katastrofických událostí je k dispozici řada informací, které se však nedostanou včas ke všech složkám činným v krizovém řízení.  Existují také významné rozdíly a nedostatky v harmonizaci v jednotlivých zemích a schází nástroje pro vzájemnou spolupráci a přístup k datům. Hlavím cílem projektu WIN je poskytnout souhrn nástrojů a služeb pro sdílení informací na odlišných úrovních (evropská, regionální, lokální), podpořit spolupráci prostřednictvím kolaborativních nástrojů a podpořit a harmonizovat elektronické sdílení dokumentů.

www.win-eu.org <http://www.win-eu.org>
info sheet in pdf

Floodsite:
http://www.floodsite.net/

Armoria:
The overall aim of the research project ARMONIA (Applied multi Risk Mapping of Natural Hazards for Impact Assessment) is to provide the European Commission with a new harmonised methodology for producing integrated risk maps to achieve more effective spatial planning procedures in areas prone to natural disasters in Europe .

http://www.armoniaproject.net/

Další projekty 6FP zabývající se problematikou krizového řízení

EURITRACK (European Illicit Trafficking Countermeasures Kit)
info sheet in pdf

EUROPCOM (Emergency Ultrawideband RadiO for Positioning and COMmunications)
info sheet in pdf

MITRA (Monitoring and Intervention for the TRAnsportation of dangerous goods)
info sheet in pdf

RESCUER (Improvement of hteEmergency Risk Management through secure mobile mechatronic support to bomb disposal)
info sheet in pdf

STREAM (Technology to Support Sustainable Humanitarian Crisis Management)
info sheet in pdf

NAHORU

místní / zahraniční / příbuzné projekty