ÚVOD

POPIS VZ

WORK PACKAGES (WP)

MICKA

RŮZNÉ

KE STAŽENÍ

PUBLIKACE

SCÉNÁŘE

UŽITEČNÉ LINKY

ŘEŠITELSKÝ TÝM

KONTAKTY

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

LOGA

Logo výzkumného záměru: jpg (35kB) / wmf (244kB)

Logo Masarykovy univerzity: eps (493kB) / wmf (11kB) / jpg (41kB) / gif (11kB) / png (27kB)

Logo Přírodovědecké fakulty MU: eps (479kB) / wmf (22kB) / jpg (43kB) / gif (11kB) / png (28kB)

Logo Laboratoře geoinformatiky a kartografie (při GÚ PřF MU): eps (351) / wmf (51) / jpg (55) / gif (8)

Logo Filozofické fakulty MU: eps (454kB) / wmf (11kB) / jpg (41kB) / gif (11kB) / png (27kB)

Logo Fakulty informatiky MU: eps (448kB) / wmf (9kB) / jpg (39kB) / gif (9kB) / png (25kB)

Logo Pedagogické fakulty MU: eps (434kB) / wmf (8kB) / jpg (39kB) / gif (8kB) / png (20kB)

Logo Univerzity obrany: gif color (4kB), gif bw (6kB)

ŠABLONY

šablona pro MS Power Point - používejte pokud prezentujete téma v rámci VZ

šablona pro vypracovávání průběžných a závěrečných zpráv (doc)


NAHORU