ÚVOD

POPIS VZ

WORK PACKAGES (WP)

MICKA

RŮZNÉ

KE STAŽENÍ

PUBLIKACE

SCÉNÁŘE

UŽITEČNÉ LINKY

ŘEŠITELSKÝ TÝM

KONTAKTY

KONTAKTY

Vedoucí týmu, odpovědný řešitel WP1:

doc. RNDr. Milan KONEČNÝ, CSc.
Poštovní adresa: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
Geografický ústav, Laboratoř geoinformatiky a kartografie
Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kancelář: 1 podlaží, dveře číslo 01030b
Tel.: 549 49 5135
Fax: 549 49 1061
E-mail: konecny@geogr.muni.cz

Konecny - photo


RNDr. Miroslav KOLÁŘ, CSc.
Poštovní adresa: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
Geografický ústav
Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kancelář: 2 podlaží, dveře číslo 02018
Tel.: 549 49 5053
Fax: 549 49 1061
E-mail: kolar@sci.muni.cz


RNDr. Jarmila BRÁZDILOVÁ
Poštovní adresa: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
Geografický ústav
Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kancelář: 1 podlaží, dveře číslo 01030a
Tel.: 549 49 3209
Fax: 549 49 1061
E-mail: jbrazd@geogr.muni.cz

Odpovědný řešitel WP2

doc. RNDr. Jaromír KOLEJKA, CSc.
Poštovní adresa: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra geografie
Poříčí 7, 611 37 Brno
Kancelář: budova B/03012a
Tel.: 549 49 5073
Fax: 549 49 1620
E-mail: kolejka@jumbo.ped.muni.cz


Odpovědný řešitel WP3

doc. RNDr. Jaroslav MICHÁLEK, CSc.
Poštovní adresa: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Katedra aplikované matematiky a informatiky
Lipová 41a, 611 37 Brno
Kancelář: dveře číslo 726
Tel.: 549 49 6075
E-mail: michalek@math.muni.cz


Odpovědný řešitel WP4

plk. doc. Ing. Václav TALHOFER, CSc.
Poštovní adresa: Univerzita obrany, Katedra vojenské geografie a meteorologie (VK 210)
Kounicova 65, 612 00 Brno
Kancelář:
Tel.: 973 446 406
fax: 973 446 419
E-mail: vaclav.talhofer@unob.cz


Odpovědný řešitel WP5

prof. PhDr. Josef ŠVANCARA, CSc.
Poštovní adresa: Masyrykova univerzita, Filozofická fakulta
Arne Nováka 1, 611 37 Brno
Kancelář: budova C/05008
Tel.: 549 49 7395
E-mail: svancara@phil.muni.cz
web page: www.phil.muni.cz/~svancara/

NAHORU